Rutkowski Development Sp. j. z siedzibą w Ełku informuje, iż jako administrator danych osobowych stała się ofiarą ataku zorganizowanej grupy cyberprzestępczej posługującej się oprogramowaniem typu ransomware. Według wstępnej analizy tego typu ataki hakerskie polegają przede wszystkim na zablokowaniu dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora baz danych, w których znajdują się dane osobowe. Jednocześnie Zarząd zapewnia, że zostały podjęte natychmiastowe kroki w celu wyeliminowania zagrożenia. Powiadomiono także organy ścigania i odpowiednie służby, w tym dokonane zostało stosowne zawiadomienie skierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W związku z powyżej opisanym zdarzeniem istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do znajdujących się w posiadaniu administratora danych osobowych.

W przypadku tego typu zdarzeń istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania danych osobowych
w następujących celach:

 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych o stanie zdrowia lub świadczeń zdrowotnych, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie lub przez internet potwierdzając tożsamość za pomocą numeru PESEL,
 • uzyskania przez osoby trzecie kredytu lub pożyczki w instytucjach pozabankowych np. przez Internet lub telefonicznie, ponieważ instytucje te wymagają jedynie podania podstawowych danych identyfikacyjnych bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości,
 • uzyskania przez osoby trzecie dostępu do innych usług, serwisów lub infolinii, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska, numeru PESEL lub kombinacji tych danych,
 • zawarcia umowy na dostawę usługi (np. telewizja kablowa, telefon, Internet) ponieważ dostawcy tych usług nie wymagają okazywania dokumentu tożsamości,
 • skorzystania z usługi online przez nieuprawnioną osobę,
 • skorzystania z praw obywatelskich np. wykorzystanie danych do oddania głosu w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego,
 • próby wyłudzenia odszkodowania z umowy ubezpieczenia,
 • ukrycia tożsamości np. przy otrzymywaniu mandatu,
 • założenia konta internetowego (np. w serwisie społecznościowym),
 • wykorzystania danych w celu wyłudzenia dodatkowych danych lub informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej).

 

W związku z potencjalnym naruszeniem danych osobowych jako administrator zalecamy podjęcie następujących działań:

 • zastrzeżenie numeru PESEL np. poprzez stronę https://www.bezpiecznypesel.pl,
 • skorzystanie z serwisu https://www.centralnainformacja.pl w celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych prowadzonych na Pana/Pani dane osobowe,
 • zmianę haseł do usług, serwisów lub w ramach infolinii, z jakich Państwo korzystają w sytuacji, gdy sposobem autoryzacji (logowania) jest podanie imienia, nazwiska lub numeru PESEL lub kombinacji tych danych oraz ustawienie alertów logowań do tych usług,
 • zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu czy telefonu, ignorowanie nieoczekiwanych wiadomości od nieznanych nadawców (mailowych, SMS-owych, telefonicznych), a gdyby jakaś informacja Państwa zaniepokoiła, kontakt z nami,
 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji z systemu informacji kredytowej, w szczególności zarejestrowanie się na stronie Biura Informacji Kredytowej (BIK) bik.pl i ściągnięcie raportu na temat swoich zobowiązań kredytowych i finansowych,
 • skorzystanie z możliwości uzyskania informacji na temat Państwa zobowiązań pieniężnych
  z biur informacji gospodarczych (BIG). Wykaz biur informacji gospodarczych oraz lista stron internetowych, na których może Pan/Pani uzyskać więcej informacji, znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza

Dodatkowo sugerujemy monitorowanie transakcji płatniczych (np. poprzez ustawienie powiadomień o płatności w aplikacji płatniczej).

Szczegółowe informacje na temat naruszenia mogą Państwo uzyskać pod dedykowanym numerem telefonu 724-696-724 w godz. 8:00-16:00.

Administrator danych: Rutkowski Development Spółka Jawna z siedzibą w Ełku.

MASZ PYTANIE?

Nasi doradcy chętnie udzielą Ci informacji. Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.