Dobry wybór

Szanowni Państwo,
jesteśmy w procesie przekształceń formalnych, mających na celu utworzenie nowoczesnej struktury organizacyjno-prawnej – grupy kapitałowej Rutkowski Group – dopasowanej do realiów i wymogów rynku, zrzeszającej sprofilowane obszary biznesowe.


Mamy prawdziwą przyjemność poinformować, że z sukcesem wykonaliśmy kolejny ważny krok w tym kierunku. W dniu 30 czerwca 2023 r. (dzień wpisu do KRS) nastąpiło przekształcenie spółki Rutkowski Development sp. jawna w spółkę Rutkowski Group Sp. z o.o. Wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna spółki, nr KRS oraz adres siedziby. Aktualne dane spółki:

RUTKOWSKI GROUP sp. z o.o.
Ul. Armii Krajowej 7B/U6
19-300 Ełk
NIP: 8481830304
REGON: 280445506
KRS: 0001044425
Nr BDO 000403721

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 553 ksh (kodeksu spółek handlowych) po przekształceniu Spółka zachowała wszystkie prawa i obowiązki sprzed przekształcenia. W szczególności zatem – po rejestracji przekształcenia w KRS, umowy przenoszące własność lokali w wykonaniu umów deweloperskich, przedwstępnych, itp. zawartych przed przekształceniem, będą zawierane przez Spółkę działającą już pod nowymi danymi – na takich samych zasadach, jakby przekształcenie nie nastąpiło (z uwzględnieniem wspomnianych zmian danych). Skutek ten następuje z mocy prawa i nie jest on uzależniony od jakichkolwiek ustaleń z naszymi kontrahentami – w szczególności nie są potrzebne jakiekolwiek aneksy do zawartych dotychczas umów. Wszystkie umowy zawarte przez Spółkę przed przekształceniem, wiążą ją (jak i jej kontrahentów) po przekształceniu. Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 552 ksh „Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia)” oznacza to, że od 30 czerwca 2023 r. spółka nie funkcjonuje pod poprzednią nazwą. Zostanie ona wykreślona z rejestru przedsiębiorców przez sąd działający z urzędu – może to nastąpić z pewnym opóźnieniem, ale jest to wyłącznie czynność techniczna. Dlatego począwszy od 30 czerwca 2023 r. prosimy o wystawianie wszelkich faktur i innych dokumentów na Spółkę z nowymi danymi.

Marka Rutkowski Development będzie nadal funkcjonować jako marka skupiająca spółki celowe segmentu deweloperskiego Rutkowski Group, z ukierunkowaniem na pozyskanie nowych rynków zewnętrznych.

Budowa grupy kapitałowej Rutkowski Group dostarczy rynkowi kompleksowych, profesjonalnych usług w segmencie szeroko pojętego rynku nieruchomości. Z entuzjazmem spoglądamy w przyszłość, oczekując nowych wyzwań i jeszcze wyższej dynamiki rozwoju naszej organizacji.

Więcej informacji o Rutkowski Group znajdą Państwo na www.rutkowskigroup.pl.

MASZ PYTANIE?

Nasi doradcy chętnie udzielą Ci informacji. Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.