Dobry wybór

Szanowni Państwo,

rozwój wpisany jest w DNA naszej marki. Nie tylko stale udoskonalamy nasze projekty budowlane, ale też i dokonujemy istotnych zmian strukturalnych wewnątrz organizacji. W związku z tym pragniemy poinformować, że zrobiliśmy kolejny ważny krok w stronę budowy grupy kapitałowej Rutkowski Group.

28 kwietnia 2023 r. nastąpiło przekształcenie spółki Sobola Biel I Sp. z o.o. sp. k. w spółkę Rutkowski Development Sobola Biel Sp. z o.o. Wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna spółki wraz z adresem siedziby, ale bez zmiany numeru NIP i REGON oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer KRS (90001032999).  Zgodnie z art. 553 ksh (kodeksu spółek handlowych) po przekształceniu Spółka zachowała wszystkie prawa i obowiązki sprzed przekształcenia. W szczególności zatem – po rejestracji przekształcenia w KRS, umowy przenoszące własność lokali w wykonaniu umów deweloperskich, przedwstępnych, itp. zawartych przed przekształceniem, będą zawierane przez Spółkę działającą już pod nowymi danymi – na takich samych zasadach, jakby przekształcenie nie nastąpiło (z uwzględnieniem wspomnianych zmian danych). Skutek ten następuje z mocy prawa i nie jest on uzależniony od jakichkolwiek ustaleń z naszymi kontrahentami – w szczególności nie są potrzebne jakiekolwiek aneksy do zawartych dotychczas umów. Wszystkie umowy zawarte przez Spółkę przed przekształceniem, wiążą ją (jak i jej kontrahentów) po przekształceniu.

Budowa grupy kapitałowej Rutkowski Group to ważny i historyczny moment w rozwoju spółek zgromadzonych wokół marki Rutkowski. Synergiczne połączenie siły i doświadczenia spółek, umożliwi wzrost potencjału gospodarczego grupy kapitałowej, wpłynie na poszerzenie skali jej działalności i zwiększy efektywność jej funkcjonowania. Z drugiej strony zmiany te wpłyną korzystnie na firmy znajdujące się w grupie, wzmacniając ich pozycję na rynku i dając nowe perspektywy rozwoju, równocześnie dostarczając rynkowi kompleksowe usługi w segmencie szeroko pojętego rynku nieruchomości.

Więcej informacji z zakresu formułowania grupy kapitałowej Rutkowski Group znajdą Państwo na  www.rutkowskigroup.pl.

Z entuzjazmem spoglądamy w przyszłość, oczekując nieprzeciętnych projektów i jeszcze wyższej dynamiki rozwoju naszej organizacji.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Rutkowski Development Sobola Biel Sp. z o.o.

MASZ PYTANIE?

Nasi doradcy chętnie udzielą Ci informacji. Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.